Till senaste kommentaren

Vad har ni för låskrav på mc-försäkringen?

Hej,

Jag undrar vad det är för låskrav på mc-försäkringen?

Kommentarer

 • Hej Conrad,

  Nedan kan du se de låskrav som vi har i våra villkor:

  • När motorcykeln lämnas ska den vara låst med två av varandra oberoende lås, lägst klass tre/C. Styrlåset räknas som ett lås. Förvaras motorcykeln i klubbgarage, eller i låst utrymme som endast försäkringstagaren eller dennes familj har tillgång till, gäller ej något låskrav.
  • Nyckel till lås får inte förvaras eller gömmas i närheten av motorcykeln och ska i övrigt förvaras aktsamt.
  • Avmonterad fordonsdel, utrustning och tillbehör ska vara fast monterad på motorcykeln eller förvaras inlåst i utrymme som endast du eller din familj har tillgång till.
  • Om försäkring tecknats med vald aktsamhetsnivå ”låst utrymme” ska motorcykeln vara inlåst nattetid (22.00 – 07.00) då den förvaras på din postort. Med låst utrymme avses förvaringsplats som omsluts av fyra väggar med en låst dörr eller port. Detta innebär att det är godkänt att ha sin motorcykel på en innergård så länge det krävs nyckel eller kod för att komma in. Allmänna och flerbilsgarage är godkända så länge det krävs nyckel eller kod för att komma in eller att tjänstgörande garagevakt finns. Förvaringskravet gäller inte när man är på resa.
  • För MC Garage ska motorcykeln förvaras i låst utrymme.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-postadress visas aldrig publikt.