När gäller båtförsäkringen med en förhöjd stöldsjälvrisk?

Under perioden 1:a november till och med 31:a mars så gäller försäkringen med dubbel självrisk vid stöld av hel, eller del av, utombordsmotor som förvaras utomhus.

För utombordsmotor med 50 hk eller högre effekt, och som är yngre än 6 år, gäller under samma period istället en fast självrisk på 20 000 kr vid stöld om utombordsmotorn inte förvarats inlåst.

Det finns ett par åtgärder som du som försäkringstagare kan vidta för att slippa en förhöjd stöldsjälvrisk under denna period:


Lås in din utombordsmotor under vinterförvaringen

Anledningen till att vi infört dessa förhöjda självrisker är på grund av det stora antalet stölder av utombordsmotorer. Den enskilt största åtgärden man kan göra för att försvåra en stöld är att låsa in sin motor. Förvaras utombordsmotorn inomhus i ett låst utrymme så utgår därför ingen stöldsjälvrisk förutsatt att kostnaden överstiger självrisken. Dessutom får du rabatt på försäkringen om du förvarar din utombordsmotor inlåst under vinterförvaringen.

Installera ett söksystem

Om du har ett av oss godkänt söksystem installerat så gäller försäkringen utan stöldsjälvrisk förutsatt att du kan påvisa att söksystemet varit aktiverat vid stöldtillfället genom larmlogg. Har du ett godkänt söksystem installerat så kan du även få rabatt på din försäkring.


På vår hemsida kan du läsa mer om våra rabatter samt vilka söksystem som är godkända.


Svedea

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-postadress visas aldrig publikt.