Fler båtklubbar förbjuder lås på förtöjda båtar i småbåtshamn

Nyligen inträffade en brand vid småbåtshamnen i Skarholmen och med anledning av detta har flera båtklubbar tagit fram krav på att båtar inte får låsas fast när de ligger förtöjda i hemmahamnen.

Hur påverkas din båtförsäkring av detta?

• För dig som fått rabatt för klass 3-låsning
Har du fått rabatt på din försäkring för klass 3-låsning så är ett av kraven att båten, när den ligger förtöjd i hemmahamnen, måste låsas med låsutrustning av lägst klass 3. Rabatten för klass 3-låsning är 8%.

Vill du få hjälp att ta bort rabatten, och därmed låskravet som följer med din försäkring, kan du kontakta vår kundservice.

• För dig som inte fått rabatt för klass 3 låsning
Har du inte fått rabatt på din försäkring för klass 3-låsning, har du inte heller något särskilt låskrav när båten ligger förtöjd i hemmahamnen.

Du kan se vilka rabatter du har på din försäkring genom att logga in på Mina Sidor. Där ligger ditt försäkringsbrev.


Viktigt att tänka på riskerna
Stölder av båtar och motorer är fortfarande vanligt förekommande och något som kan förhindra framförallt tillfällighetstjuven är just att se till att låsa sin båt. Vi rekommenderar därför att du alltid låser din båt när det är möjligt.
Svedea

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-postadress visas aldrig publikt.